Niepoprawna pisownia

bżask

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzask

Poprawna pisownia, znaczenie: światło widoczne na niebie na chwilę przed wschodem słońca lub odblask rzucany na coś przez źródło światła.


Niepoprawna pisownia

przask

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bszask

Niepoprawna pisownia