Niepoprawna pisownia

chaniba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hańba

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

haniba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chańba

Niepoprawna pisownia