Poprawna pisownia

nie dasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedasz

Niepoprawna pisownia