Niepoprawna pisownia

byle jakość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bylejakość

Poprawna pisownia