Poprawna pisownia

by wyłapała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bywyłapała

Niepoprawna pisownia