Niepoprawna pisownia

kierował bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kierowałbym

Poprawna pisownia