Poprawna pisownia

by poczuć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bypoczuć

Niepoprawna pisownia