Niepoprawna pisownia

pół misek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

półmisek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pułmisek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

puł misek

Niepoprawna pisownia