Poprawna pisownia

by miała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bymiała

Niepoprawna pisownia