Niepoprawna pisownia

poślisg

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poślizg

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poślizk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poślisk

Niepoprawna pisownia