Niepoprawna pisownia

warzna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ważna

Poprawna pisownia