Poprawna pisownia

brzegu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bszegu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżegu

Niepoprawna pisownia