Niepoprawna pisownia

brało by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brałoby

Poprawna pisownia