Poprawna pisownia

brakowałoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brakowało by

Niepoprawna pisownia