Niepoprawna pisownia

bóracki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buracki

Poprawna pisownia