Niepoprawna pisownia

bolubowni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

polubowni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

polóbowni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po lubowni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po lóbowni

Niepoprawna pisownia