Poprawna pisownia

opróżnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oprurznia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oprużnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oprórznia

Niepoprawna pisownia