Niepoprawna pisownia

ponirza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poniża

Poprawna pisownia