Poprawna pisownia

bufecie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bófecie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bufedzie

Niepoprawna pisownia