Poprawna pisownia

jęczmień

Poprawna pisownia, znaczenia: rodzaj zboża lub nazwa ropnego zapalenia powieki.


Niepoprawna pisownia

jenczmień

Niepoprawna pisownia