Błędy gramatyczne to wszelkiego rodzaju pomyłki związane z fleksją, czyli odmianą wyrazów oraz zaburzenia składni, czyli budowy zdania.

Wśród błędów gramatycznych możemy rozróżnić błędy fleksyjne oraz składniowe.

Błędy fleksyjne to:

 • nieprawidłowa odmiana nazw własnych, np.: zwiedzanie Krakowu, zamiast: zwiedzanie Krakowa,
 • błędna odmiana czasowników, np. Nastolatkowie nie rozumią co się do nich mówi;
 • nadanie rzeczownikom błędnego rodzaju, np.: ten pomarańcz, zamiast: ta pomarańcza,
  brak odmiany wyrazów takich jak liczebniki, polskie nazwiska, polskie imiona, np.: Zabieg przeprowadzony na Tomaszu Nowak udał się;
 • błędne stopniowanie przymiotników, np.: dobry, bardziej dobry, najbardziej dobry, zamiast: dobry, lepszy, najlepszy,
 • brak uwzględnienia różnicy pomiędzy żeńską i męską formą czasowników, np.: przyszłem, zamiast: przyszedłem,
 • odmiana wyrazów, które nie powinny być odmieniane,
 • zastosowanie niewłaściwej formy czasowników, np.: dorysowywuję (zamiast: dorysowuję) przekonywający (zamiast: przekonujący).

Do błędów składniowych możemy zaliczyć:

 • naruszenie związku zgody, np.: Kuzynostwo planowało odwiedzić nas w wakacje;
 • naruszenie związku rządu, które może się charakteryzować użyciem niewłaściwego spójnika
 • pomyleniem bezokolicznika i rzeczownika odczasownikowego czy też użyciu biernika w miejscu, w którym powinniśmy zastosować dopełniacz, np.: Dyrektor umożliwił nam uczestniczyć w szkoleniu. Nie powinniśmy zwracać uwagę na jego zachowanie;
 • jednoczesne użycie dwóch przyimków i jednego rzeczownika, gdy rzeczownik ten jest użyty w przypadku odpowiadającym tylko jednemu z przyimków, np.: Przed i po nauce warto wyjść na spacer;
 • zastosowanie błędnej formy liczebnika, np. Do klasy chodzi trzydzieści dzieci;
  błędne użycie imiesłowowych równoważników zdać, np.: Przechodząc przez ulicę, potrącił go samochód;
 • zastosowanie niewłaściwych przyimków, np.: Poszłam do sklepu, gdzie chciałam kupić sukienkę (zamiast: Poszłam do sklepu, w którym chciałam kupić sukienkę);
 • powtarzanie tych samych fragmentów w obrębie jednego zdania, np.: Kupiłam dziś sałatę i kupiłam szynkę i kupiłam masło. Wczoraj poszłam do sklepu i poszłam na siłownię i poszłam do urzędu;
 • błędną kolejność wyrazów w zdaniach podrzędnych przydawkowych, np.: Postawiłam torebkę na blacie, w której znajdowały się wszystkie zakupy.