Charakterystyka najczęstszych błędów fleksyjnych

Błędy gramatyczne w języku polskim dzielimy na fleksyjne oraz składniowe. Błędy fleksyjne dotyczą najczęściej nieprawidłowej odmiany wyrazów (fleksji) przez przypadki, liczby czy rodzaje. Mogą również polegać na zastosowaniu niepoprawnej końcówki czy postaci wyrazu.

Jakie błędy fleksyjne wyróżniamy?

Najpopularniejsze błędy fleksyjne popełniane w naszym języku to:

  • Zastosowanie niewłaściwej postaci wyrazu – błąd ten często dotyczy zastosowania niepoprawnego rodzaju wyrazu, na przykład: zwierz (zamiast: zwierzę), puf (zamiast: pufa), wziąść (zamiast: wziąć), poszłem (zamiast: poszedłem),
  • Brak odmiany wyrazów odmiennych, często dotyczy również nazwisk, na przykład: w studio (zamiast: w studiu), z Janem Nowak (zamiast: z Janem Nowakiem),
  • Nadanie niepoprawnej końcówki fleksyjnej, najczęściej podczas odmiany przez przypadki, na przykład: poszedłem z przyjacielami (zamiast: poszedłem z przyjaciółmi), trzeba dać zastrzyk kotowi (zamiast: trzeba dać zastrzyk kotu),
  • Niewłaściwa odmiana liczby mnogiej, na przykład: oka (zamiast: oczy – mowa tu o narządzie wzroku), roki (zamiast: lata),
  • Błędne stopniowanie przymiotników, na przykład: bardziej dobry (zamiast: lepszy), bardziej powszechny (prawidłowa forma to powszechniejszy),
  • Niepotrzebna odmiana wyrazu nieodmiennego, na przykład Volva (zamiast: Volvo), z awokadem (zamiast: z awokado),
  • Niezastosowanie odmiany nazwy własnej, na przykład: mam Ericsson (zamiast: mam Ericssona, ewentualnie: mam telefon marki Ericsson), mieszkam w Pensylwania (zamiast: mieszkam w Pensylwanii),
  • Niepoprawna odmiana zaimka, na przykład: kupię tą torbę (zamiast: kupię tę torbę), dziękuję, że mnie dziś pomogłeś (zamiast: dziękuję, że mi dziś pomogłeś),
  • Niedostosowanie końcówki do rodzaju, na przykład: urósł nam awokado (zamiast: urosło nam awokado),
  • Błędna odmiana czasowników posiadających końcówkę -ywać, na przykład: sprawowywać się (zamiast: sprawować się), przekonywuje mnie (zamiast: przekonuje mnie).