Niepoprawna pisownia

karalóch

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

karaluch

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karaluh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karalóh

Niepoprawna pisownia