Poprawna pisownia

biura

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bióra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjóra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjura

Niepoprawna pisownia