Poprawna pisownia

wmawianie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w mawianie

Niepoprawna pisownia