Poprawna pisownia

bierzemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bieszemy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bieremy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bieżemy

Niepoprawna pisownia