Poprawna pisownia

biblioteki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bibjoteki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bibljoteki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bibloteki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bibioteki

Niepoprawna pisownia