Poprawna pisownia

bezlitosny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez litosny

Niepoprawna pisownia