Poprawna pisownia

bezkarnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez karnie

Niepoprawna pisownia