Poprawna pisownia

bezinteresownie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez interesownie

Niepoprawna pisownia