Niepoprawna pisownia

bez zwrotne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezzwrotne

Poprawna pisownia, znaczenie: niepodlegające zwrotowi ani spłacie.


Niepoprawna pisownia

bezwrotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beszwrotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bes zwrotne

Niepoprawna pisownia