Niepoprawna pisownia

bez zwrotna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezzwrotna

Poprawna pisownia, znaczenie: niepodlegająca zwrotowi ani spłacie.


Niepoprawna pisownia

bezwrotna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beszwrotna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bes zwrotna

Niepoprawna pisownia