Niepoprawna pisownia

bez robotni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezrobotni

Poprawna pisownia