Niepoprawna pisownia

bez robotna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezrobotna

Poprawna pisownia