Niepoprawna pisownia

bez radnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezradnie

Poprawna pisownia