Niepoprawna pisownia

bez radni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezradni

Poprawna pisownia