Niepoprawna pisownia

bez precedensowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezprecedensowy

Poprawna pisownia, znaczenie: będący bez precedensu (wydarzenia poprzedzającego i usprawiedliwiającego dane podobne zdarzenie).