Niepoprawna pisownia

bez celowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezcelowe

Poprawna pisownia