Poprawna pisownia

bermudów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bermud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bermódów

Niepoprawna pisownia