Poprawna pisownia

beknąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bekłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beknołeś

Niepoprawna pisownia