Poprawna pisownia

szumiało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szumiło

Niepoprawna pisownia