Niepoprawna pisownia

barjerek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

barierek

Poprawna pisownia