Niepoprawna pisownia

niemiało

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w znaczeniu „stawało się nieme”.


Poprawna pisownia

nie miało

Poprawna pisownia