Poprawna pisownia

Audi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Audii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Ałdi

Niepoprawna pisownia