Niepoprawna pisownia

bardziej częsty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

częstszy

Poprawna pisownia