Niepoprawna pisownia

bakalji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bakalii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bakaljii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bakali

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma staropolskiego (współcześnie występującego także w mowie potocznej) słowa „bakać”.