Poprawna pisownia

bąbelek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bombelek

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: niepoprawny zapis fonetyczny stosowany często z premedytacją, aby nadać nieformalnej wypowiedzi ironiczny wydźwięk.