Poprawna pisownia

babcia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bapcia

Niepoprawna pisownia