Poprawna pisownia

bezlitośni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez litośni

Niepoprawna pisownia