Niepoprawna pisownia

awarje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

awarie

Poprawna pisownia